Izložbe


16.12.2006. - 31.01.2007. 

Ivana Dražić Selmani: “Imaginarni kut”

    

...

Više


22.10.2006. - 10.12.2006. 

Berta Miloš: “Precizno srce”

    

postav izložbe: Helena Puhara, Lucija Vuković tehnički postav: Mario Zlovečera ...

Više


29.07.2006. - 29.09.2006. 

Hrvoje Mitrov: “Samo dijamanti su vječni"

    

postav izložbe: Hrvoje Mitrov Mnogobrojna su tumačenja simbolike dijamanta, ali prema Rječniku simbola (J. Chevalier – A. Gheerbrant) navodimo samo neka od njih: dijamant je simbol bistrine, t...

Više
2017.2016.2015.2014.2013.2012.2011.2010.2009.2008.2007.2006.2005.2004.