Izložbe


08.05.2017. - 09.07.2017. 

OD RIMSKE KUĆE DO BIOGRAFSKOG MUZEJA VLAHA BUKOVCA

    

Cavtatska urbana struktura odražava vrlo bogatu i heterogenu povijest. Izgubljeni antički urbani pejzaž rekonstruiramo preko srednjovjekovne i renesansne matrice, koje prate ranije utvrđenu podjelu prostora, a daljnja gradogradna aktivnost sve do polovice XX. stoljeća poštuje naslijeđene parametre. Shodno tome, prostorni razvoj katastarske čestice na kojoj se nalazi nekadašnja stambena jedinica obitelji Fagioni-Bukovac, a danas Kuća Bukovac, muzej slikara Vlaha Bukovca (1855. – 1922.), ogledni je primjer mikrolokacije na kojoj pratimo reminiscencije antičke urbanističke potke i otisak antičkog grada te vremenski razvoj graditeljske strukture, utvrđene u vrijeme Dubrovačke Republike, slijedeći zahtjeve i prilike novijega doba. Namjera ove izložbe je, prateći povijesni segment razvoja grada preko specifične katastarske čestice, prikazati put transformacije kuće – zaokruženog obiteljskog prostora, najprije kroz različite vremenske i sociološke aspekte, a zatim iz privatnog, zatvorenog oblika namijenjenog korištenju i potrebama jedne obitelji u javni muzejski prostor otvoren posjetiteljima različitih preferenci i interesa.

2017.2016.2015.2014.2013.2012.2011.2010.2009.2008.2007.2006.2005.2004.