Izložbe


12.07.2008. - 12.08.2008. 

Ivona Vlašić:“Grad”

    







2017.


OD RIMSKE KUĆE DO BIOGRAFSKOG MUZEJA VLAHA BUKOVCA


2016.


IZLOŽBA RADOVA POLAZNIKA EDUKATIVNO-LIKOVNE RADIONICE KUĆE BUKOVAC „ŠARENA ŠKOLICA“

Konrad Lovrenčić: Usput uz put

Izložbena crtica / VLAHO BUKOVAC I BISKUP JOSIP JURAJ STROSSMAYER, Isječci iz arhiva Kuće Bukovac u Cavtatu


2015.



2014.



2013.



2012.



2011.



2010.



2009.



2008.



2007.



2006.



2005.



2004.