Izložbe


12.07.2008. - 12.08.2008. 

Ivona Vlašić:“Grad”

    2017.


OD RIMSKE KUĆE DO BIOGRAFSKOG MUZEJA VLAHA BUKOVCA


2016.


IZLOŽBA RADOVA POLAZNIKA EDUKATIVNO-LIKOVNE RADIONICE KUĆE BUKOVAC „ŠARENA ŠKOLICA“

Konrad Lovrenčić: Usput uz put

Izložbena crtica / VLAHO BUKOVAC I BISKUP JOSIP JURAJ STROSSMAYER, Isječci iz arhiva Kuće Bukovac u Cavtatu


2015.2014.2013.2012.2011.2010.2009.2008.2007.2006.2005.2004.